מומחיות

מומחיות

ברוכים הבאים לאתר של "דור שמאים" שמאי מקרקעין.

למשרדנו יתרון מובהק ב-10 תחומים:

  • ייצוג לקוחות מול מוסדות בכל תחומי המקרקעין.
  • עריכת חוות דעת שמאיות לבתי המשפט.
  • הערכות שווי לכל סוגי הנכסים.
  • שומות לפיצויי הפקעה וירידות ערך לפי סעיף 197.
  • טבלאות הקצאה ואיזון.
  • הערכות שווי לפי תקינה בינלאומית – I F R S.
  • השגות להפחתת מיסוי בעבור היטלי השבחה לרשויות מקומיות.
  • השגות כנגד דמי היתר, דמי הסכמה ודמי היוון למינהל מקרקעי ישראל.
  • השגות למס שבח / מס רכישה.
  • הערכות שווי לצורך פירוק שיתוף במקרקעין.