היטל השבחה

היטל השבחה

קיבלתם מהעירייה חשבון לתשלום היטל השבחה. שאלות נפוצות:

 1. האם לרוץ לשלם, או שאולי לא חייבים לשלם סכום כה גבוה?
 2. במה ניתן לטפל ללא איש מקצוע, ומה תהיינה הסוגיות בהן מומלץ להתייעץ בשמאי?
 3. באילו מקרים החלטת השמאי המכריע מסוכנת עבורכם?

תשובות:

 1. שימו לב שאל החשבון מצורפת שומה. הסכום בשומה נכון למועד אישור התכנית בגינה נוצר החיוב ולכן הסכום הנדרש מכם יהיה גבוה יותר בשל הצמדת השומה לערך המדד, בחודשים ובשנים שחלפו מיום אישור התכנית.
 2. חפשו טעויות בשומה כמו פרטי הנכס, נתונים פיזיים של הנכס (כדוגמת שטח מגרש קטן יותר), התכניות שבגינן חויבתם (אם רכשתם את הנכס לאחר שתכניות אלה אושרו, החיוב לא חל עליכם).
 3. החוק מאפשר לתקן שומה בעבור טעויות מסוימות.
 4. לא מצאתם טעויות? כאן נכנס השמאי לפעולה. בחרו שמאי בעל ניסיון ובקיאות בהיטלי השבחה.
 5. לא חייבים לטרוח ולקבוע פגישה לצורך קבלת הערכה ראשונית. ניתן גם לשלוח את השומה באמצעות המייל ולקבל הערכה ראשונה, האם כדאי להגיש השגה.
 6. הכתובת הראשונה לרוב ההשגות, בהן קיימת מחלוקת על גובה הסכום היא ל"שמאי מכריע".
 7. עפ"י תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה  מונו מספר שמאים מכריעים הרשאים לדון במחלוקת. השמאים הינם שמאים נייטרליים ותפקידם, לדון בהשגות של בעלי נכסים.
 8. הניטרליות, זכרו, יכולה גם לגרום להגדלת השומה! על כן, התייעצו והתלבטו עם השמאי, טרם הגשת ההשגה.
 9. שכר הטרחה של השמאי המכריע הינו כ- 3% מסכום החיוב.
 10. קיבלתם תשובה שאינה לרוחכם? זה אינו סוף הסיפור. ניתן להגיש ערר לוועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה  בנושאים מסויימים אולם ברובם המכריע של המקרים, וועדה זו אינה מתערבת בנושאים שמאיים .